Instandhoudingsinspectie 44 kunstwerken

In het afgelopen jaar hebben we voor de provincie Drenthe de technische staat, het benodigde onderhoud en de instandhoudingskosten vastgelegd van 44 voornamelijk viaducten en vaste bruggen en verwerkt in het beheersysteem iASSET. Tevens hebben we middels de decompositie conform NEN 2767, een pragmatische risicoscore gekoppeld aan de objectonderdelen. Op deze wijze kan de provincie prioriteren en de objecten met de hoogste risico’s als eerste aanpakken binnen het beschikbare budget. Zie het als een ui; de buitenste schillen stellen de grootste risico’s voor, de grootte van de uit is het beschikbare budget.