Instandhoudingsinspectie 40 kunstwerken Gemeente Eersel

Het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie (CUR 117 categorie B2, B5 en C2) en NEN2767 conditiemeting aan 40 kunstwerken in de gemeente Eersel. Het doel was de technische staat, het benodigde onderhoud en bijbehorende instandhoudingskosten voor de komende 10 jaar vast te stellen.