Instandhoudingsinspectie 321 kunstwerken

In opdracht van de gemeente Het Hoogeland hebben we in totaal 321 civieltechnische kunstwerken geïnspecteerd om inzichtelijk te maken welke maatregelen de komende jaren uitgevoerd moeten worden en wat hiervoor de geraamde kosten zijn. Het betrof hier met name bruggen en steigers. Waar de voormalige gemeenten (Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum) elk hun eigen wijze van onderhoudsregistratie hanteerden, is dit nu samengebundeld in één systeem.