Instandhoudingsinspectie 30 steigers, damwanden en geluidsschermen

Ingenieursbureau Westenberg heeft voor SED-Organisatie inspecties uitgevoerd aan 30 kunstwerken in de gemeente Stede Broec. Doel van de opdracht is per kunstwerk inzicht te krijgen in het benodigde onderhoud om de functionaliteit en de veiligheid te kunnen waarborgen. Verder het bepalen van de onderhoudskosten en het inschatten van de restlevensduur.