Instandhoudingsinspectie 297 kunstwerken in de gemeente Langedijk

Voor de gemeente Langedijk zijn voor 297 kunstwerken instandhoudingsinspecties en NEN 2767-conditiemetingen uitgevoerd. Daarnaast is per kunstwerk een risicoscore vastgesteld. Hiermee zijn de technische staat, het benodigde onderhoud en de instandhoudingskosten per kunstwerk inzichtelijk voor de komende 10 jaar.