Instandhoudingsinspectie 240 kunstwerken gemeente Zwolle

Werkzaamheden betroffen het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie aan 270 kunstwerken in de Gemeente Zwolle. Het doel van de inspectie was het in beeld krijgen van alle onderhoudsacties voor de komende 5 jaar. Hierbij zijn de inspectiegegevens verwerkt in het Acces-database-bestand van de Gemeente Zwolle. Aansluitend is er een beknopte rapportage met de bevindingen opgesteld.