Instandhoudingsinspectie 24 kunstwerken en constructieve risicoscan 18 bruggen

Het doel van de instandhoudingsinspectie is per kunstwerk inzicht te krijgen in de technische staat, het benodigde onderhoud en de instandhoudingskosten van de objecten voor de komende 10 jaar.

Het doel van de constructieve risicoscan is per brug inzicht te krijgen in een mogelijk normatief of schade gerelateerd draagkrachtrisico van de overspanning(en).