Instandhoudingsinspectie 24 fenders Julianahavens

In opdracht van Groningen Seaports hebben we 24 fenders in de kademuur van de Julianahaven te Eemshaven geïnspecteerd op basis van ons eerdere advies van 2016 om de toestand in 2021 wederom in beeld te brengen. Gebleken is dat de corrosie van de stalen ophangconstructies minder ver gevorderd is dan bij eerdere inspectie werd bepaald. Daarmee kan het vervangingsmoment van de fenders verder in de toekomst verschoven worden. Wel is geadviseerd één van de 24 fenders met de meeste corrosieschade als referentie over vier jaar wederom te inspecteren.