Instandhoudingsinspectie 2 uitkijktorens

In opdracht van Staatsbosbeheer Groningen hebben wij een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan een tweetal uitkijktorens in natuurgebied ’t Roegwold. Op basis van de resultaten heeft men nu inzichtelijk welke acties op korte termijn opgepakt dienen te worden om de torens veilig te houden voor de gebruikers. Zeker in deze periode waarin veel gewandeld wordt.