Instandhoudingsinspectie 19 kunstwerken

In opdracht van de gemeente Staphorst hebben we bij een 19-tal civieltechnische kunstwerken een instandhoudingsinspectie uitgevoerd. De gemeente heeft nu een actueel meerjarenoverzicht. Tevens is inzichtelijk gemaakt welke objecten in aanmerking komen voor het uitvoeren van nadere onderzoeken.