Instandhoudingsinspectie 181 kunstwerken

Vanuit de wens van de opdrachtgever voor een periodieke inspectie van de kunstwerken, hebben we onlangs een visuele inspectie uitgevoerd aan de in totaal circa 180 bruggen, duikers en onderdoorgangen die de gemeente rijk is. De gegevens zijn verwerkt in beheersysteem iASSET waarmee met een druk op de knop de meerjarenoverzichten gepresenteerd worden. In een aanvullende opdracht zijn de gemeentelijke beschoeiingen geïnspecteerd, in beeld gebracht en als lijnobject geografisch zichtbaar in iASSET weergegeven.