Instandhoudingsinspectie 176 kunstwerken

Voor de gemeente Velzen hebben wij een visuele inspectie uitgevoerd aan in totaal 176 civieltechnische kunstwerken. Deze inspectie betrof het bepalen van de toestand en het prioriteren van de onderhouds- en vervangingsmaatregelen voor tenminste 15 jaar. De inspectiedata zijn verwerkt in het beheersysteem Geovisia.