Instandhoudingsinspectie 154 kunstwerken in de gemeente Berkelland

Om inzicht te krijgen in de instandhoudingskosten voor de komende 10 jaar, heeft Ingenieursbureau Westenberg voor de gemeente Berkelland 154 kunstwerken geïnspecteerd en een risico-inventarisatie uitgevoerd. De inspectieresultaten zijn verwerkt in het beheerssysteem iASSET.