Instandhoudingsinspectie 130 kunstwerken

Voor de 130 kunstwerken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug is eerst bepaald of het benodigd budget genoeg was om het areaal op orde te houden. Aan de hand hiervan is een beleidsnotitie geschreven en met die “in de hand” is een inspectie uitgevoerd. Hiermee heeft de gemeente weer inzicht in de onderhoudstoestand en benodigde kosten voor haar kunstwerkenareaal.