Instandhoudingsinspectie 1279 kunstwerken in de gemeente Arnhem

In opdracht van de gemeente Arnhem zijn voor totaal 1279 kunstwerken instandhoudingsinspecties (CUR Aanbeveling 117, categorie B1, B2 en C2) uitgevoerd en risicoanalyses opgesteld (RAMS-scores). De risicoanalyse is aangevuld met een omgevingsscore die de maatschappelijke functie en daarmee het (economische) belang van de beschikbaarheid van een kunstwerk aangeeft. De inspectieresultaten zijn verwerkt in Obsurv.