Instandhoudingsinspectie 120 kleine objecten openbare ruimte in 15 kernen

Voor de gemeente Borsele heeft Ingenieursbureau Westenberg 120 bijzondere kleine objecten geïnspecteerd. De te inspecteren objecten bestonden uit (monumentale) muren, ‘echte’ kunstwerken, damwanden, vlonders en enkele bijzondere bruggen. De gemeente heeft nu inzicht in het areaal en de globale kosten voor de komende 10 jaar.