Instandhoudingsinspectie 113 kunstwerken en opstellen bestek herstel kunstwerken

Voor de gemeente De Marne heeft Ingenieursbureau Westenberg een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan 113 kunstwerken om het benodigd onderhoud te bepalen. Daarnaast is een onderhoudsbestek opgesteld voor het uitvoeren van de benodigde onderhoudswerkzaamheden aan 113 kunstwerken in de gemeente.