Instandhoudingsinspectie 109 beschoeiingen, kano-overhaalpunten, leuningwerken en steigers

Het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie van 109 beschoeiingen, kano-overhaalpunten, leuningwerken en steigers gelegen in de gemeente Lelystad. Een aantal steigers zijn gelegen in de Bataviahaven. Het doel van de werkzaamheden was om de technische staat van de objecten vast te stellen en het onderhoud voor de aankomende 10 jaar in beeld te brengen. Daarnaast is er voor alle objecten een indicatie gegeven voor het vervangingsjaar. De werkzaamheden zijn vastgelegd in een adviesrapport.