Instandhoudingsinspectie 104 kunstwerken

Voor de gemeente Oldenzaal hebben wij eind 2020 de onderhoudstoestand van in totaal 104 kunstwerken opgenomen. Naast de gebruikelijke bruggen en onderdoorgangen, zijn ook diverse keermuren onderdelen van het te inspecteren areaal. Kenmerkend voor de stad Oldenzaal zijn de diverse hoogteverschillen. Naast keermuren zijn ook beeldende kunstwerken opgenomen in het te inspecteren areaal.
Ingenieursbureau Westenberg voert deze inspectie één keer per twee jaar uit, waarbij de gemeente een goed overzicht heeft in de toestand, opbouw en verwachte onderhouds- en investeringskosten van deze kunstwerken.