Inspectiewerkzaamheden 104 civieltechnische kunstwerken en opstellen draagkrachtberekening Bolwerkbrug

In de tweede helft van 2020 hebben we voor de toenmalige gemeente Appingedam in totaal 104 kunstwerken geïnspecteerd op schades en toekomstig onderhoud. De gegevens zijn verwerkt in het beheersysteem Obsurv. Bij acht beweegbare bruggen hebben we een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitgevoerd voor het inzichtelijk maken van eventuele risico’s voor gebruikers, passanten en bedienaars.

Van al deze 104 kunstwerken is een overzichtskaart gemaakt met hierop foto’s en locaties van de objecten als een goed presentatiemiddel. Tevens is binnen deze opdracht ook één brug berekend waar gezien het bouwjaar getwijfeld werd aan de draagkracht. De constructie was echter zo solide opgebouwd dat deze voldoet aan de huidige normen voor draagkracht.