Inspecties van vijftien ‘gastvrije’ natuurhavens

Van vijftien natuurhavens in het Randmerengebied is duidelijk wat het beheer en onderhoud op lange termijn gaat kosten. Ingenieursbureau Westenberg voerde voor Gastvrije Randmeren een instandhoudingsinspectie uit aan onder meer de steigers en damwanden in de havens.

Gastvrije Randmeren is de organisatie die voor de aangrenzende gemeenten het beheer en onderhoud van de recreatieve functies van de meren uitvoert. “Dat zijn in totaal zestien gemeenten: van Almere en Blaricum in het zuiden tot Elburg en Kampen in het noorden van ‘de blauwe slinger’ langs de Flevopolders”, legt Peter Beelen van de coöperatie uit.

Belangrijk onderdeel van de recreatieve functies zijn vijftien aanlegvoorzieningen die middenin de natuur liggen. Beelen noemt ze natuurhavens. Gastvrije Randmeren is daarvoor sinds een aantal jaren verantwoordelijk. “Wij gaven Ingenieursbureau Westenberg in 2018 voor het eerst opdracht voor een inspectie. Vooral omdat we de technische staat en het te verwachten onderhoud in beeld wilden hebben, zodat we daarvoor een budget voor de korte en lange termijn konden vaststellen. Dat overzicht was er op dat moment niet”, vertelt Beelen.

Ondertussen is duidelijk dat de havens ‘in goede tot redelijke staat zijn’. “De havens worden jaarlijks onderhouden en Ingenieursbureau Westenberg voert tweejaarlijks inspecties uit. Ook investeerde Gastvrije Randmeren de afgelopen jaren flink in nieuwe damwanden en steigers en zijn bijna alle eilanden nu op orde. Watersporters genieten weer optimaal van de aanlegvoorzieningen in de natuur”, zegt Beelen.

Om het gastvrije karakter te onderstrepen ontvangen eilandbeheerders de watersporters. De beheerders zorgen voor het groenonderhoud, ontvangen de liggelden en maken groepsafspraken. “Juist in de afgelopen periode van een pandemie bleken kwalitatief goede voorzieningen van grote waarde en daaraan heeft Ingenieursbureau Westenberg bijgedragen”, aldus Beelen. De volgende uitdaging is de vaardieptes bij de eilanden overal op orde te krijgen.

De samenwerking met Ingenieursbureau Westenberg, bevalt uitstekend. “Ingenieursbureau Westenberg brengt duidelijke offertes uit en komt na afloop ook met duidelijke rapportages. Je ziet precies waar je aan toe bent en wat je de komende jaren aan werkzaamheden en kosten kunt verwachten.”