Inspectie steigers Waddenhaven

In opdracht van de gemeente Hollands Kroon hebben we een instandhoudingsinspectie uitgevoerd aan de steigers in de Waddenhaven. Deze inspectie stond los van de uitvoering van een separaat lopende opdracht voor de inspectie van 175 kunstwerken. De uitkomsten van deze inspectie zouden onderdeel worden van een nog door de gemeente op te stellen havenbeheerplan.