Inspectie Steiger North Refinery

In opdracht van Groningen Seaports hebben wij een leidingsteiger en bijbehorende vluchtsteigers onderworpen aan een inspectie. Hieruit kwam naar voren dat een deel van de constructie dusdanig ver was aangetast dat renovatie geen optie meer was.