Inspectie metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen diverse zwembaden

Het uitvoeren van een inspectie van de ophangconstructies van het dak en aanverwante zaken van zwembaden MFC de Kreek te Kerkdriel en Dommelbad te Boxtel. Werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Optisport. Het rapport is conform de onderzoekplicht vanuit het Bouwbesluit van 1 juli 2016 opgesteld en is gebaseerd op de NPR 9200:2015 “Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden” en heeft als doel:

  • Het in kaart brengen van de risico’s van de ophangconstructies en aanverwante zaken van met name RVS door middel van een inspectie.
  • Het opstellen van een risico-inventarisatie en –evaluatie (R.I.&E.) van de ophangconstructies en het komen tot maatregelen om de risico’s weg te nemen dan wel te beperken.
  • Het resultaat samen te vatten in een rapport en in een inspectieplan met inspectie-interval.