Inspectie en vooropname kunstwerkenareaal en opstellen raamovereenkomst

De vraag van de gemeente Moerdijk was het opstellen van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van onderhoud aan de civiele kunstwerken. Voorafgaand het opstellen van de raamovereenkomst is een volledige contractuele opname uitgevoerd.