Inspectie aanvaarschade Geerkade West te Maassluis

De meeste mensen deugen. Zo ook de schipper van het vaartuig die in januari dit jaar met zijn sleepboot hard in aanvaring is gekomen met de kademuur en het landhoofd van de Schansbrug te Maassluis. De beste man heeft bij de gemeente melding gedaan van dit voorval en zodoende zijn wij door de gemeente gevraagd om een inspectie uit te voeren. Hieruit kwam naar voren dat de schadebeelden in de vorm van enkele gebroken en holklinkende stenen in het metselwerk van de kademuur niet het gevolg zijn geweest van de aanvaring.