Inspectie 457 kunstwerken en 50km te inspecteren beschoeiing/waterwerken

Voor de gemeente Zwolle hebben we 457 kunstwerken en 50 km beschoeiingen/waterwerken geïnspecteerd, conform de CUR 117-C2-inspectie, met hier en daar Zwolse specifieke aanpassingen. Het doel van de inspectie was om de onderhoudstoestand van de kunstwerken en de beschoeiingen te bepalen, waarbij per onderdeel wordt aangegeven hoe de onderhoudstoestand van de aanwezige onderdelen is en welke onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden in de komende jaren.