Inspectie 42 civieltechnische kunstwerken gemeente Amersfoort

Het uitvoeren van een inspectie van 42 kunstwerken gelegen in de gemeente Amersfoort. Het doel van de werkzaamheden is het in beeld brengen van de huidige toestand van de kunstwerken, het in beeld brengen van de schadebeelden en daarna het koppelen van onderhoudsmaatregelen. De werkzaamheden zijn uitgevoerd met een Toughbook en gelijktijdig verwerkt in het beheersysteem Geovisia.