Inspectie 22 steigers en verwerking in Geovisia

In opdracht van de gemeente Zwartewaterland heeft een inventarisatie en inspectie plaatsgevonden van 22 steigers. Doel van de werkzaamheden was inzicht te krijgen in de objecten en het benodigde onderhoud voor de aankomende 10 jaar. De resultaten zijn verwerkt in een overzichtelijk meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en in Geovisia.