Inspectie 14,5 km boordvoorzieningen en verwerking in het beheerprogramma Obsurv

In opdracht van de voormalige gemeente Appingedam – nu onderdeel van de gemeente Eemsdelta – hebben wij 14,5 km aan boordvoorzieningen (beschoeiingen en kademuurconstructies) geïnspecteerd, waarbij de paspoortgegevens werden geactualiseerd en het toekomstig uit te voeren onderhoud werd ingepland. De gegevens zijn verwerkt in het beheersysteem Obsurv. Tevens zijn voor een helder overzicht thematische overzichtstekeningen vervaardigd.