Historische brug toe aan restauratie

Waterschap Noorderzijlvest moet een oplossing vinden voor twee bruggen in het beheergebied. Uit onderzoek en draagkrachtberekening van Ingenieursbureau Westenberg blijkt dat de bruggen niet meer volledig op hun taak zijn berekend.

“Eén van de bruggen die onderzocht is, ligt dichtbij het historische sluizencomplex Aduarderzijlen dat ook aan restauratie toe is. Mogelijk krijgen wij voor de totale aanpak van het plangebied Aduarderzijlen subsidie. We hopen dat we deze brug en een nabijgelegen brug bij die werkzaamheden kunnen meenemen”, zegt Kurt Meijer van het waterschap in Groningen.

Noorderzijlvest stelde een aantal jaren geleden een meerjaren onderhoudsprogramma op voor alle bruggen in het areaal. Onderzoek van Ingenieursbureau Westenberg naar vijf bruggen is daarop een vervolg. Het gaat om vaste betonnen bruggen in het buitengebied waar behoorlijk veel agrarisch verkeer overgaat.

De inspectie van Ingenieursbureau Westenberg leverde niet voor alles goed nieuws op. “Zo bleek dat de brug bij Aduarderzijlen in nog slechtere staat verkeerde. Eerder moesten we de draagkracht van een van deze bruggen al terugschroeven naar 20 ton totaallast, uit onderzoek blijkt dat we deze brug naar een totaallast van 15 ton hebben moeten terugbrengen. Daar moeten we de komende tijd maatregelen op nemen. Dat is best een uitdaging, omdat het om een rijksmonument gaat is op voorhand kiezen voor een mooie replica bijvoorbeeld uit den boze”, vertelt Meijer.

Kurt Meijer kijkt positief terug op de samenwerking met Ingenieursbureau Westenberg. “Absoluut, het bureau werkt heel proactief en de onderzoeken zijn heel duidelijk. Heel positief vond ik ook de uitleg die we kregen over de gehouden inspecties. Daaropvolgend hebben we samen met collega’s van een gemeente in een sessie nog uitleg gehad van medewerkers van Ingenieursbureau Westenberg over van alles wat er bij inspecties komt kijken en waar je op moet letten. Dat was interessant en leerzaam.”