Het uitvoeren van een herhalingsmonitoring van een betonnen brug met scheurvorming

In opdracht van de gemeente Emmen hebben wij vorig jaar een herhaalmeting uitgevoerd aan een cruciale brug. De brug vertoont scheurvorming en vanuit een eerder door ons uitgevoerde berekening is klip en klaar dat de scheurvorming het gevolg is van overbelasting en wel een overbelasting van de momentcapaciteit. Door regelmatig te monitoren volgens een vooraf vastgesteld protocol, houden wij inzichtelijk of er sprake is van toename van de scheurbreedte. Bij deze meting is dat niet het geval geweest en kon de periode tussen een opvolgende meting worden opgerekt.