Het uitvoeren van een herhalingsmonitoring brug

Op ons advies is zes weken na het aanbrengen van scheurenmeters een monitoring uitgevoerd op deze meters om vast te stellen of er zich wijzigingen in het scheurgedrag hebben voorgedaan die een verscherping van de monitoring zou kunnen inhouden of in het ergste geval per direct een afsluiting van de brug. Bij de uitvoering is geconstateerd dat de veranderingen minimaal bleken, waardoor we met versoepeling van de monitoringsfrequentie over drie maanden weer een keer gaan kijken of er dan nog wijzigingen worden aangetroffen in de posities van de meters.