Het nader onderzoeken van de betonnen onderdelen van 5 objecten

Onderzoek gericht op onderzoek naar carbonatatie en chloride indringing bij 5 objecten.