Her-inspectie metalen (ophang)constructies plafond zwembad de Roerdomp te Roermond

In opdracht van de gemeente Roermond heeft Ingenieursbureau Westenberg een inspectie uitgevoerd naar diverse ophangconstructies en aanverwante zaken van zwembad de Roerdomp. De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform de onderzoeksplicht vanuit het Bouwbesluit en gebaseerd op de NPR 9200:2015 “Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden”. Het doel van deze werkzaamheden was: het in kaart brengen van de risico’s van de ophangconstructies en aanverwante zaken van met name RVS, het opstellen van een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het komen tot maatregelen om de risico’s weg te nemen dan wel te beperken. De resultaten zijn samengevat in een rapportage en in een inspectieplan met inspectie-interval.