Goede samenwerking levert Oosterwolde een elektrisch bedienbare brug op

Fietsers en voetgangers in Oosterwolde profiteren van een nieuwe brug over de Opsterlandse Compagnonsvaart. “Dankzij de inspanningen van Ingenieursbureau Westenberg, aannemer Damsteegt en de gemeente bleek uiteindelijk een elektrisch bedienbare brug mogelijk”, zegt Foppe Visser van de gemeente Ooststellingwerf.

Ingenieursbureau Westenberg voert regelmatig inspecties uit voor deze Friese gemeente, maar kreeg nu voor het eerst een andersoortige opdracht. “De veelgebruikte brug tussen de Houtwal en de Molenweg was verouderd en vertoonde roestplekken. Ook voldeed het kunstwerk niet meer aan de moderne eisen. Daarom maakte de gemeenteraad budget vrij voor de vervanging. Bij de aanbesteding en het toezicht wilden we volledig ontzorgd worden. Ingenieursbureau Westenberg heeft ons dat werk uit handen genomen”, vertelt Visser.

In twee fases
Uiteindelijk verliep de aanbesteding in twee fases. De inschrijvingen van de vier aannemers bleken in eerste instantie hoger dan het beschikbare budget. “Gelukkig was de gemeenteraad bereid tot een budgetverhoging en is een substantiële wijziging doorgevoerd in het ontwerp om kosten te besparen. Vervolgens zijn de vier partijen gevraagd nogmaals een inschrijving te doen. Ook is op advies van Ingenieursbureau Westenberg een vijfde partij gevraagd om mee te doen aan de aanbesteding. Bij de herziene uitvraag vroegen we bovendien om een optionele aanbieding te maken voor het elektrisch bedienbaar maken van de brug.”

Meest optimale resultaat
Uiteindelijk bleek dat prijsverschil niet heel groot. “Bij de aanbesteding kwam Damsteegt als meest gunstige uit de bus. De aannemer keek daarna samen met Westenberg en de gemeente nog een keer kritisch naar de offerte. Daardoor konden we uiteindelijk toch voor het meest optimale resultaat gaan: een elektrisch bedienbare brug. We zijn blij dat onze goede samenwerking dit mogelijk heeft gemaakt.”