Geotechnisch advies nieuwbouw AMT-stuw Luttelgeestervaart

Waterschap Zuiderzeeland heeft ons gevraagd om een tweetal sonderingen te nemen bij een bestaande stuw in de Luttelgeestervaart, deze stuw gaat op termijn namelijk vervangen worden.