Dronebootinspectie twee duikers

In opdracht van de gemeente Haarlem hebben we met inzet van onze grootste droneboot, een tweetal lange duikers in de gemeente Haarlem visueel geïnspecteerd. Uit de beeldopnames is gebleken dat er redenen tot nader onderzoek zijn, daar in het verleden hemelwaterafvoeren van bovenaf door het dek heen zijn geboord zonder verdere bescherming van vrijkomende wapening. Tevens is er randschade geconstateerd bij diverse elementen.