Directievoering en toezicht realiseren schanskorfconstructie A27 te Eemnes

Na het onderzoeken van de stabiliteit van grondwallen langs de A27, het opstellen van een principe-ontwerp, het uitwerken naar een bestek en het begeleiden van de aanbesteding t.b.v. de realisatie van een geluidsscherm op de grondwal, is opdracht verstrekt aan Ingenieursbureau Westenberg om de directievoering & toezicht te verzorgen op de aanleg van het 500 meter lange geluidsscherm langs de A27 bij Eemnes.