Cursus Beheersystematiek Kunstwerken

Ingenieursbureau Westenberg B.V. biedt de cursus Beheersystematiek Kunstwerken aan, afgestemd op beheerders en onderhoudspartijen van civieltechnische kunstwerken. De cursus geeft inzicht

Cursus Inspecties

Naar aanleiding van de CUR-aanbeveling 117:2020 Inspectie en advies kunstwerken, willen wij beheerders, toezichthouders en inspecteurs ondersteunen met specifieke cursussen. In