Cursus Beheersystematiek Kunstwerken

Ingenieursbureau Westenberg B.V. biedt de cursus Beheersystematiek Kunstwerken aan, afgestemd op beheerders en onderhoudspartijen van civieltechnische kunstwerken. De cursus geeft inzicht in een gestructureerde wijze om het areaal te kunnen onderhouden.

Waarom beheersystematiek?
Omdat het CROW merkte dat veel beheerders het beheer op een eigen wijze invulling gaven, is een uniforme systematiek opgesteld, gebaseerd op de Beheersystematiek Openbare Ruimte en specifiek voor Kunstwerken doorontwikkeld. Tevens is deze beheersystematiek een praktische doorvertaling van de ISO55000, de Asset Management-norm.

Met Asset Management kan de organisatie nauwgezet vaststellen wat het beoogde resultaat van assets moet zijn, welke rol beheer en onderhoud hierin speelt en hoe het resultaat te realiseren valt. Aan de hand van een juiste beheersystematiek kunnen gemakkelijker strategische keuzes vertaald worden naar de dagelijkse praktijk.

Inhoud cursus
– Uniformiteit bij civiele kunstwerken
– Asset Management in algemene zin
– Wet- en regelgeving
– Risicogestuurd beheer
– Op- en bijstellen beheerkader
– Op- en bijstellen ingrijpmaatstaven
– Op- en bijstellen beheerstrategie
– Plannen activiteiten en bijbehorende kosten
– Praktisch stappenplan

Voor wie bestemd?
Bedoeld voor beheerders, technisch medewerkers en beleidsmedewerkers. Voor hen, die meer met proces- en projectmatige aspecten te maken hebben. De cursus ‘Beheersystematiek Kunstwerken’ is een bruikbare kennistool om meer inzicht en gevoel in de materie te krijgen.

Tijdstip
De cursus is opgebouwd uit een cursusdag van 9.00 — 16.30 uur.

Locatie cursus
De cursus vindt plaats in Harderwijk. Bij voldoende deelname kan de cursus op locatie worden gegeven, vraag naar de mogelijkheden.

Kosten
De cursuskosten bedragen € 695,- per persoon. Genoemd bedrag is inclusief cursusmateriaal en lunch en exclusief btw. Voor de cursus geldt een minimum aantal deelnemers van 5 cursisten, de maximale grootte van de groep is 12 cursisten. De cursus wordt niet met een examen afgesloten. Cursisten ontvangen een certificaat van deelname.

Cursusdata
Bekijk hier onze cursusdata.

Cursusvoorwaarden
Bekijk hier onze algemene cursusvoorwaarden.

Ervaringen
Bekijk hier onze ervaringen.

Aanmelden
Klik hier voor het aanmeldformulier.