Contractvoorbereiding- en begeleiding werkzaamheden Stack STOP 2017

De expertise van Ingenieursbureau Westenberg ligt niet alleen op het gebied van instandhouding van civiele kunstwerken, maar ook op het gebied van instandhouding van industriële schoorstenen c.q. stacks. Om deze reden heeft Ingenieursbureau Westenberg B.V. voor Uniper Benelux N.V. de contractvoorbereiding verzorgd voor het op de markt zetten van het onderhoud aan de industriële schoorsteen c.q. stack te Leiden. De contractvoorbereiding betrof in hoofdlijn volgende werkzaamheden:

  • vaststellen scope aan onderhoudswerkzaamheden voor de STOP 2017;
  • vaststellen van de eisen en voorwaarden voor toepassen van hulp- en bereikbaarheidsvoorzieningen;
  • opstellen van het onderhoudsbestek/-contract in de vorm van een vraagspecificatie met leidraad voor inschrijving;
  • verzorgen van de aanbesteding- en gunningsprocedure.

Vanwege de geselecteerde gegadigden is het onderhoudsbestek/-contract in zowel de Nederlandse als Engelse taal opgesteld. Het onderhoudsbestek/-contract is inmiddels gegund. Ingenieursbureau Westenberg B.V. verzorgd namens Uniper Benelux N.V. de uitvoeringsbegeleiding.