Constructieve risicoscan van 31 kunstwerken ten behoeve van nadere draagkrachtberekeningen

Voor de gemeente Westerwolde hebben we met een constructieve risicoscan van 31 bruggen in kaart gebracht welke bruggen een risico vormen op het bezwijken van de overspanning. Feitelijk hebben we bepaald welke objecten met prioritering een volledig onderzoek naar de draagkracht zouden moeten krijgen. Om de uitkomsten nog wat meer te trechteren, hebben we dat per ‘objectenfamilie’ uitgewerkt. Bepaalde bruggen zijn namelijk door de periodes waarin ze zijn gebouwd redelijk gelijkvormig.