Constructieve risicoscan 4 kunstwerken

De gemeente Opmeer heeft aan ons de opdracht verstrekt om bij een viertal bruggen een constructieve risicoscan uit te voeren, waarbij aan de hand van locatiebezoek, inmeting en eventuele archiefstukken een risicoscore op het niet voldoen aan wet- en regelgeving qua draagkracht werd afgegeven.