Constructieve risicoscan 18 bruggen

Een beperkt aantal van 18 bruggen van de gemeente Den Helder zijn op basis van een constructieve risicoscan beoordeeld op risico’s ten aanzien van draagkracht.

Uit deze risicoscan zijn een aantal risico’s naar voren gekomen, waarbij de meest in het oog springende om bij 1 betonnen brug nader onderzoeken uit te voeren gezien de scheurvorming in het beton.