Conditiemeting civiele kunstwerken gemeente Vijfheerenlanden

Het uitvoeren van een instandhoudingsinspectie en NEN2767 conditiemeting aan 193 kunstwerken in de gemeente Vijfheerenlanden, met als doel het benodigde onderhoud en de bijbehorende kosten voor de komende 10 jaar vast te stellen en een beheerplan op te stellen.