Bouwkundig toezicht bij verbouwing ‘Kiekmure’ loont

Ingenieursbureau Westenberg heeft het bouwkundig toezicht bij de nieuwbouw van multifunctioneel centrum De Kiekmure voor haar rekening genomen. Dit in opdracht van de gemeente Harderwijk. “De betrokken stichting zag aanvankelijk niet het nut in van een toezichthouder, maar wil nu dat Westenberg ook bij het vervolgproject betrokken is”, zegt Tijmen van Ark, bouwkundig adviseur van het samenwerkingsverband Meerinzicht van de gemeentes Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Zelf had hij eerder goede ervaringen met Westenberg opgedaan bij de bouw van een brandweerkazerne in Harderwijk. “Die opdracht had het bureau gekregen omdat het met de meest voordelige offerte kwam. De ervaringen waren vervolgens heel goed, waardoor ik nu opnieuw voor Westenberg koos als ‘ogen en oren’ op de bouw”, aldus Van Ark.

Hij is onder de indruk van de systematische en punctuele werkwijze van Sander Hulleman van Westenberg. “Sander komt wekelijks met een rapport waarin hij de stand van zaken beschrijft en aandachtspunten voorlegt. Bij zijn constateringen voegt hij steeds duidelijke foto’s en informatie toe. Ik vind het heel belangrijk dat een onafhankelijke partij het werk van een aannemer bekijkt. Bijvoorbeeld of een geplaatste wand wel zo geluidswerend is als het bestek voorschrijft en of de schilder de kwaliteit levert die is afgesproken. Sander kwam steeds met goede adviezen en informatie, op basis waarvan wij vervolgens keuzes konden maken.”

Ook de betrokken stichting zag tijdens het proces het nut van bouwkundig toezicht. “Eerst was de gedachte dat een aannemer zelf deze rol moet spelen. Goed bouwkundig toezicht verbetert echter de kwaliteit van een project. De stichting ziet dat nu ook. Binnenkort start een infrastructureel project rondom De Kiekmure en daarvoor wil de stichting graag opnieuw in zee met Westenberg. Dat houdt toezicht op het stratenmakers- en rioleringwerk. Een bewijs van de belangrijke rol die Westenberg tot dusver heeft gespeeld.”