Betoninspectie voorbezinktank RWZI Assen

In opdracht van Waterschap Hunze en Aa’s hebben we een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de schadebeelden in de betonnen constructie van een voorbezinktank gebouwd rond 1960. Het betreft de voorbezinktank op de rioolwaterzuivering te Assen. Het bijzondere aan deze constructie is dat deze verhoogd is gebouwd, bij de meeste zuiveringen is de tank rechtstreeks in of op de grond gebouwd. Voordeel bij deze bouw is dat na deze eerste zuiveringsslag het rioolwater onder vrij verval door de gehele zuivering stroomt. Onder het bouwwerk zijn werk- en procesruimtes aangebracht.