Besteksinspectie 55 kunstwerken en nader onderzoek 2 kunstwerken

In opdracht van de gemeente Leeuwarden hebben we bij een deel van het areaal een maatregeltoets uitgevoerd bij diverse kunstwerken om een helder beeld te krijgen van de uit te voeren maatregelen binnen één onderhoudsjaar en wat hierbij de geraamde kosten zijn.