ASR-onderzoek brug Floraweg

In opdracht van de gemeente Tiel hebben wij een ASR-onderzoek verricht. Aanleiding voor dit onderzoek waren resultaten van een eerder uitgevoerd onderzoek. De uitgeboorde betonkernen zijn beoordeeld op splijt- en druksterkte en petrografisch onderzoek. Vastgesteld is dat de brug onderhevig is aan aantasting door deze alkali-silica-reactie.